Klachtenbehandeling

Dr Penny gaat over topproducten, superscherpe prijzen en een fijne, laagdrempelige sfeer. Als kliniek nemen we genoegen met een lagere marge per behandeling dan veel andere klinieken zonder in te boeten op kwaliteit en resultaat!

Wat kun je doen als je niet tevreden bent na de behandeling?

Ondanks het feit dat alle behandelingen bij Dr Penny zorgvuldig worden uitgevoerd, kan het zo zijn dat je niet tevreden bent. Dr Penny waardeert het enorm als jij je onvrede kenbaar maakt. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Hierbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat onze artsen een inspanningsverplichting hebben, geen resultaatverplichting. Dr Penny biedt jou de mogelijkheid gebruik te maken van een controle afspraak bij je behandelend arts, tussen week 2 en week 4 na de behandeling. Dit biedt jou de kans het resultaat te laten zien. Klanttevredenheid staat bij ons voorop! Maak dus gebruik van de controle-afspraak bij de betreffende arts, ook als jij twijfelt.

Stap 1: eerst mondeling

Ben jij ergens niet tevreden over, dan verzoeken wij jou om contact op te nemen met de de kliniek waar je geholpen bent, het meest gemakkelijk doe je dit per mail (info@drpenny.nl). Wij zoeken graag naar een oplossing voor de ontstane verwarring, teleurstelling, vragen of het probleem. Wij verzoeken je vriendelijk de betrokken personen te vermelden.

  • Dr. Penny neemt jouw klacht altijd serieus.
  • Het tijdig informeren geeft Dr. Penny de mogelijkheid om samen met jou een oplossing te vinden.
  • Het helpt Dr. Penny de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Stap 2: Klachtencoördinator

Indien je er onverhoopt niet uitkomt met de betrokkene(n), kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtencoördinator. Zij zal een luisterend oor bieden, zo nodig bemiddelen tussen arts en patiënt en zoeken naar een passende oplossing, waar beide partijen zich mee kunnen verenigen. 

Het streven is binnen 5 werkdagen op je klacht te reageren. Je kunt onze klachtencoördinator benaderen door een mail te sturen naar: klachten@drpenny.nl

Stap 3: Klachtenfunctionaris

Indien het contact met onze klachtencoördinator jou niet tevreden stelt, kun je jouw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan jou hulp bieden bij het formuleren van jouw klacht. Daarnaast kan hij jou ook informeren over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een bemiddelaar tussen klager en aangeklaagde. De onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft als doel jouw ontevredenheid weer weg te nemen. Met jouw instemming kan hij jouw dossier inzien en betrokken medewerkers van Dr Penny horen.

Klachtenfunctionaris Dr. Penny

Stichting DOKh
Afdeling klachten
Robijnlaan 6
1812 RB Alkmaar

Tel. 072 5208325 (dagelijks van 9.00 tot 15 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

Geschillencommissie

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening en/of het behandelingsresultaat, dan heeft Dr Penny een toegankelijke klachtenregeling. We proberen graag eerst met jou tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, dan kun je terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Indien je er zowel met ons als met de externe klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kun je een beroep doen op de externe geschillencommissie.

De Geschillencommissie kan en zal een beslissing vellen over de zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen jou en Dr Penny. De Geschillencommissie brengt na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Dr Penny.

Stichting DOKh
Afdeling Geschillen
Robijnlaan 6
1812 RB Alkmaar

Tel. 072 5208325 (dagelijks van 9.00 tot 15 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat je kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.
Let er wel op dat je bij de aanvang van een geschillenprocedure klachtengeld verschuldigd bent. Afhankelijk van de uitkomst en het advies, krijg je dit bedrag weer terug.
Voor meer informatie kun je direct opnemen met De Geschillencommissie of met onze interne klachtenfunctionaris.