Klachtenbehandeling

Dr Penny gaat over topproducten, superscherpe prijzen en een fijne, laagdrempelige sfeer. Als kliniek nemen we genoegen met een lagere marge per behandeling dan veel andere klinieken zonder in te boeten op kwaliteit en resultaat!

Wat kun je doen als je niet tevreden bent na de behandeling?

Ondanks dat alle behandelingen bij Dr. Penny zorgvuldig worden uitgevoerd, kan het zijn dat je niet tevreden bent. Dr. Penny waardeert het enorm als jij je onvrede kenbaar maakt. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar een passende oplossing. Hierbij is het belangrijk om te bedenken dat onze behandelaren een inspanningsverplichting hebben, geen resultaatverplichting.

Stap 1: Mondeling contact

Injectables

Ben je (nog) niet tevreden na je behandeling? Dan vragen we je contact op te nemen met jouw behandelaar en/of betrokken personeel. Je kunt altijd binnen twee tot vier weken na je injectables-behandeling langskomen voor een controle. Dit biedt je de kans om het resultaat te laten zien en beoordelen. Ons serviceteam helpt je graag bij het inplannen van deze afspraak. Mailen kan naar info@drpenny.nl

Stap 2: Klachtencoördinator Dr. Penny

Als je er onverhoopt toch niet uitkomt met de betrokkene(n), kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtencoördinator. Zij zal je een luisterend oor bieden en zo nodig bemiddelen tussen arts en patiënt. Samen zoeken jullie naar een passende oplossing.

Wij streven om binnen vijf werkdagen op je klacht te reageren.  Je kunt onze klachtencoördinator benaderen door een mail te sturen naar klachten@drpenny.nl  

Stap 3: Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht behandeld door onze klachtencoördinator, maar ben je niet niet tevreden? Dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit is een bemiddelaar tussen de klager en de aangeklaagde. De klachtenfunctionaris kan je hulp bieden bij het formuleren van je klacht. Daarnaast kan hij je ook informeren over de te volgen procedure en de voortgang hiervan. Met jouw instemming kan hij jouw dossier inzien en betrokken medewerkers van Dr. Penny horen.

De contactgegevens van de externe klachtenfunctionaris zijn:

De heer H. Ewalts
E-mail: klachtenfunctionaris.he@gmail.com 
Adres: Rhijnspoor 223, 2901 LB Capelle aan den IJssel

Geschillencommissie

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening en/of het behandelingsresultaat, dan heeft Dr. Penny een toegankelijke klachtenregeling. We proberen graag eerst met jou tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, dan kun je terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Indien je er zowel met ons als met de externe klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kun je een beroep doen op de externe Geschillencommissie.

De Geschillencommissie kan en zal een beslissing vellen over de zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen jou en Dr. Penny. De Geschillencommissie brengt na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Dr. Penny. Dr. Penny is aangesloten bij de landelijk opererende ‘De Geschillencommissie’ (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl).

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat je kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Let er wel op dat je bij de aanvang van een geschillenprocedure klachtengeld verschuldigd bent. Afhankelijk van de uitkomst en het advies, krijg je dit bedrag weer terug.

Voor meer informatie kun je direct opnemen met De Geschillencommissie of met onze interne klachtencoördinator.

Opvragen medisch dossier

Wil je een kopie van jouw medisch dossier ontvangen? Dan kan je een aanvraag doen via dossieropvragen@drpenny.nl